Nghiên cứu áp dụng dây chuyền công nghệ cơ giới hóa khấu than lò chợ phù hợp với điều kiện địa chất kỹ thuật các vỉa than thoải và nghiêng ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh

Cập nhật vào: Thứ ba - 19/10/2021 23:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 788 In bài viết