Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật pha loãng đồng vị kết hợp chuẩn nội và chuẩn ngoại để xác định chính xác hàm lượng các nguyên tố đất hiếm bằng ICP-MS

Cập nhật vào: Thứ năm - 09/09/2021 11:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 976 In bài viết