Nghiên cứu áp dụng phương pháp trọng số để đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia phục vụ triển khai Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy, áp dụng thí điểm cho lưu

Cập nhật vào: Thứ tư - 26/10/2022 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 241 In bài viết