Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit bị phong hóa thuộc Phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm

Cập nhật vào: Thứ năm - 30/05/2024 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 75 In bài viết