Nghiên cứu cải tiến công nghệ tách chiết một số chất có hoạt tính từ vỏ cây quế (Cinnamomum cassia), xác định chất mang và tạo chế phẩm sinh học phòng trừ hiệu quả tuyến trùng và nấm bệnh chính gây hại rễ cây cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên

Cập nhật vào: Thứ hai - 20/02/2023 00:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 567 In bài viết