Nghiên cứu chế tạo các thiết bị làm lạnh kích thước micro mét dựa trên hiệu ứng nhiệt điện

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/12/2022 12:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 961 In bài viết