Nghiên cứu chế tạo giá thể vi sinh đa định dạng từ vật liệu polyme ứng dụng trong xử lý nước thải bằng công nghệ MBBR

Cập nhật vào: Thứ năm - 16/12/2021 13:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 925 In bài viết