Nghiên cứu chế tạo KIT phát hiện nhanh Aflatoxin B1 trong thức ăn chăn nuôi và Aflatoxin M1 trong sữa tươi

Cập nhật vào: Thứ tư - 20/07/2022 12:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 949 In bài viết