Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò TNP-1HL và thuốc nổ nhũ tương rời TNP-1R dùng cho mỏ lộ thiên trên dây chuyền TNP-1E

Cập nhật vào: Thứ sáu - 29/12/2023 03:36 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 123 In bài viết