Nghiên cứu chế tạo, tính chất của các vật liệu nano phức hợp từ tính có cấu trúc lõi-vỏ MFe2O4@F@Ag/TiO2 và khả năng ứng dụng

Cập nhật vào: Thứ năm - 04/11/2021 19:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1255 In bài viết