Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của các cấu trúc điện môi có cấu trúc tuần hoàn (tinh thể quang tử) chứa các hạt nano từ

Cập nhật vào: Thứ tư - 19/08/2020 23:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1306 In bài viết