Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và định vị từ trường Trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo - Áp điện và kỹ thuật GPS

Cập nhật vào: Thứ tư - 22/02/2023 22:21 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 940 In bài viết