Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn

Cập nhật vào: Thứ năm - 06/10/2022 16:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 968 In bài viết