Nghiên cứu chế tạo vật liệu chịu lửa đúc liền khối (monolithic refractories) sử dụng tro xỉ thải nhiệt điện Phả Lại

Cập nhật vào: Thứ năm - 04/02/2021 11:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1609 In bài viết