Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit xốp dẫn điện trên nền carbon xốp làm điện cực cho thiết bị khử mặn theo công nghệ CDI (Capacitive DeIonization)

Cập nhật vào: Thứ năm - 09/05/2024 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 96 In bài viết