Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano phức hợp thông minh Ag-PHMB-SPMNPs chứa nano bạc, polyhexanide, nano ferrite siêu thuận từ và ứng dụng thử nghiệm in vitro trong y sinh

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/12/2022 12:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 846 In bài viết