Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite cơ kim halogen trên cơ sở các cation hữu cơ khác nhau nhằm ứng dụng cho pin năng lượng mặt trời

Cập nhật vào: Thứ năm - 20/01/2022 15:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 967 In bài viết