Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng Mỡ (Manglietia conifera Blume) có năng suất cao cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Cập nhật vào: Thứ năm - 22/12/2022 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1115 In bài viết