Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái Landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử

Cập nhật vào: Thứ năm - 20/10/2022 01:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 676 In bài viết