Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua chín chậm và kháng virut xoăn vàng lá bằng chỉ thị phân tử

Cập nhật vào: Thứ ba - 15/09/2020 15:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1697 In bài viết