Nghiên cứu chuyển hoá solanesol phân lập từ thực vật Việt nam thành Coenzyme Q10 và dẫn xuất

Cập nhật vào: Thứ sáu - 28/10/2022 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 556 In bài viết