Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp quy hoạch và chỉnh trị nhằm ổn định các cửa sông Trà Khúc và sông Vệ tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật vào: Thứ ba - 15/02/2022 15:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1243 In bài viết