Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa nước và đề xuất giải pháp ứng phó cho các hồ, đập và vùng hạ du trong các tình huống xã lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ (BTB)

Cập nhật vào: Thứ tư - 03/01/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 126 In bài viết