Nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng ảnh hồng ngoại nhiệt và GIS trong cảnh báo cháy ngầm trên bể than Quảng Ninh

Cập nhật vào: Thứ hai - 22/01/2024 00:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 145 In bài viết