Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá miền Bắc Việt Nam bằng công nghệ viễn thám và dữ liệu về cấu trúc địa chất

Cập nhật vào: Thứ tư - 17/04/2024 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 109 In bài viết