Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng, hỗ trợ dự báo và cảnh báo một số hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 06/07/2023 00:10 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 670 In bài viết