Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy định kỹ thuật bay chụp và xử lý ảnh từ thiết bị bay không người lái phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000

Cập nhật vào: Thứ sáu - 10/05/2024 11:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 87 In bài viết