Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương

Cập nhật vào: Thứ tư - 13/09/2023 11:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 323 In bài viết