Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật vào: Thứ hai - 12/09/2022 00:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 826 In bài viết