Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số chế phẩm probiotic từ một số loài Lactobacillus sp. và Bacillus sp. ứng dụng nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản cho phụ nữ

Cập nhật vào: Thứ năm - 19/10/2023 00:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 953 In bài viết