Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải bằng hồ sinh học phủ hệ thực vật thủy sinh Cỏ Lông Tây (Brachiaria mutica), áp dụng thí điểm xử lý nước thải công nghiệp tại khu công nghiệp Q12, TP. HCM

Cập nhật vào: Thứ năm - 15/10/2020 23:47 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1781 In bài viết