Nghiên cứu đặc tính và khả năng ứng dụng một số loại khoáng sét bentonite ở Việt Nam làm nguyên liệu để chế tạo vật liệu xúc tác dạng mao quản nhằm loại bỏ các hợp chất chứa lưu huỳnh trong nhiên liệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cập nhật vào: Thứ sáu - 24/07/2020 14:23 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1483 In bài viết