Nghiên cứu đánh giá các tai biến địa chất và môi trường nghiêm trọng trong khai thác, chế biến một số khoáng sản chính ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/05/2024 11:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 97 In bài viết