Nghiên cứu đánh giá khả năng phân hủy chlopyrifos bằng một số chủng vi sinh vật được phân lập trong đất canh tác ở Lâm Đồng

Cập nhật vào: Thứ ba - 09/05/2023 00:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 443 In bài viết