Nghiên cứu, đánh giá khả năng phát tán và ảnh hưởng của phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân Cảng Phòng Thành và Xương Giang đến Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ ba - 05/03/2024 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 129 In bài viết