Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương các ngành kinh tế chủ yếu vùng bờ từ Thanh Hóa đến Nghệ An do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững

Cập nhật vào: Thứ hai - 10/05/2021 04:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 807 In bài viết