Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó

Cập nhật vào: Thứ tư - 01/03/2023 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 861 In bài viết