Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cập nhật vào: Thứ ba - 09/01/2024 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 122 In bài viết