Nghiên cứu đề xuất các mô hình thu gom khai thác bền vững nguồn nước mạch lộ phục vụ cấp nước sạch cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước khu vực Tây Nguyên

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/02/2021 14:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1045 In bài viết