Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ ba - 05/01/2021 22:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1112 In bài viết