Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh và huy động nguồn lực để khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/05/2023 00:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 585 In bài viết