Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh và huy động nguồn lực để khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường

Cập nhật vào: Thứ năm - 25/05/2023 00:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 519 In bài viết