Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học - công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn, đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Cập nhật vào: Thứ hai - 30/10/2023 11:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 342 In bài viết