Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao khả năng kết nối, truy cập thông tin về cảnh báo, dự báo và kế hoạch ứng phó với thiên tai cho cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật vào: Thứ sáu - 29/12/2023 15:42 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 109 In bài viết