Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong bối cảnh thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Cập nhật vào: Thứ năm - 13/10/2022 12:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 744 In bài viết