Nghiên cứu đề xuất tiêu chí xác định chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch. Áp dụng thử nghiệm cho dòng chính sông Đồng Nai từ sau hồ Trị An đến cửa Soài Rạp

Cập nhật vào: Thứ ba - 22/06/2021 16:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1326 In bài viết