Nghiên cứu điều chế nano Cu2O-Cu/Alginate làm chất kiểm soát nấm bệnh thực vật trong sản xuất nông sản an toàn tại Đồng Bằng sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ năm - 11/05/2023 00:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 403 In bài viết