Nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu trong tiêu chí nông thôn mới cấp xã sau đạt chuẩn và đề xuất giải pháp duy trì bền vững các chỉ tiêu đó

Cập nhật vào: Thứ năm - 22/12/2022 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 746 In bài viết