Nghiên cứu giải pháp BI (Business Intelligence) trong phân tích, xử lý dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cảnh báo thiên tai. Thử nghiệm đối với phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Cập nhật vào: Thứ năm - 14/03/2024 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 115 In bài viết