Nghiên cứu hình thành chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh đốm trắng trên cây thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum gây ra

Cập nhật vào: Thứ năm - 24/06/2021 23:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1012 In bài viết